Kyriakos Katzourakis

Kyriakos Katzourakis

Greece

Biography

Kyriakos Katzourakis studied Painting at the School of Fine Arts of Athens. He continued his studies in London at the St. Martin's School of Art. Since 2005 he is a professor at the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki.

Films Selection