Sweet Alibis

Not available for screening anymore

Sweet Alibis (Tian mi sha ji)

Directed by Lien Yi-Chi

  • Taiwan 2014; 112 min
  • Original version: Taiwanese
  • Genre: Comedy drama, Action

Credits

Cast

Alec Su, Ariel Lin, Matt Wu, Lei Hong, Lang Tsu-yun

Cinematography

Randy Che

Editing

Wenders Li

Music

Wan-Chien Yang

Technical Details

Color

Color